Friday, December 2, 2011

PENGUMUMAN PEPERIKSAAN MID-SEM

Saya umumkan sekali lagi, peperiksaan mid-sem akan diadakan spt pada butiran berikut:

TARIKH : 7/12/2011
TEMPAT: BILIK 318
MASA    : 12-1.00pm


Topik:  Semua topik mengenai Imbasan Persekitaran (Luaran dan Dalaman) DAN Pembentukan Strategi (Termasuk BCG Matrix, dan Business Level Strategies).


Jumlah soalan: 50 soalan objektif, termasuk soalan fill in the blank - tidak semestinya sama seperti soalan semester lepas. Besar kemungkinan salah satu daripada gambarajah di bawah ini.

No comments: